Εκδηλώσεις

14 Ιούνιος Τρίτη
21 Μαρ Δευτέρα
Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων

Δημοτικό Συμβούλιο Μαρτίου

21/03/2022 18:00 - 22/03/2022 01:00
Δημαρχείο και τηλεδιάσκεψη

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0