Αντιδήμαρχοι

Αντιδήμαρχοι

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Κω

Αβρίθης Παναγιώτης

Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πρωτογενούς Τομέα

Χρυσόπουλος Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Καμπουράκης Σταμάτης

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Καθαριότητας και Πρασίνου

Κασσιώτη Γεωργία

Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακών Έργων, Παιδείας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και παρακολούθησης της Διοικητικής Εξυπηρέτησης του Δημότη.

Σέβη Βλάχου

Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων.

Ιωάννης Καλλούδης

Αντιδήμαρχος Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας, Σχεδιασμού και Οργάνωσης Δημοτικής Ενότητας Ηρακλειδών

Σταμάτης Πης

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0