Πρόεδρος Δ.Σ.

Πρόεδρος Δ.Σ.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Διονυσία Τελλή - Τσιμισίρη

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Κω

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0