14η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία
29/08/2022 - 30/08/2022
Ώρα
19:00 - 01:00
Τοποθεσία
Μεικτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 29 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση για απολογισμό πεπραγμένων Αστικής Εταιρείας «Ιπποκράτης» ετών 2019, 2020 και 2021 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ. Αστικής Εταιρείας «Ιπποκράτης», κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 2. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή ίσων τμημάτων των Κ.Μ. 303 Οικοδομών Πυλίου, ιδιωτικής ιδιοκτησίας και Κ.Μ. 1802 Γαιών Πυλίου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 3. Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου προκειμένου να ανεγερθεί νέο σύγχρονο Πολύκεντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού στη Δημοτική Ενότητα Κω (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 4. Λήψη απόφασης για την παράταση ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με Κ.Μ. 1221 Οικοδομών Πόλεως Κω εντός του Ο.Τ. 40 Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Κω, επί της παραλιακής οδού Β. Γεωργίου 5 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση τμήματος της Κ.Μ. 760 Α Γαιών Κω Εξοχής, επιφανείας 343,68 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Κω, μετά από αίτημα της εταιρείας «Ξενοδοχειακαί και Τουριστικαί Επιχειρήσεις Κ. Μήτσης Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 6. Λήψη απόφασης για την εκποίηση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 1.010,00 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 7. Λήψη απόφασης για την παράταση ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου με ΚΜ 2 Οικοδομών Πόλεως Κω, επί της Ακτής Αντιγόνης Ζουρούδη (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης «εισόδου – εξόδου» οχημάτων της εγκατάστασης «Επιχείρηση ενοικίασης μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών έως 50 cc», ιδιοκτησίας κ. Εμμανουήλ Κραμπουσανού, από την Κ.Μ. 1393 Οικοδομών Κω-Εξοχής σε ανώνυμη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 9. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος εκμισθώσεως ποδηλάτων (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 10. Λήψη απόφασης για τη μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ στον Δήμο Κω (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 12. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση μελών δημοτικού συμβουλίου για τα έτη 2021 και 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 13. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εμπορικού καταστήματος της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΚΕ», που εδρεύει στην πόλη της Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 14. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 15. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω (τακτικού και αναπληρωματικού) για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού των χώρων αιγιαλού και παραλίας περιοχής δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής Κω για το έτος 2023 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0