15η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία
04/10/2022 - 05/10/2022
Ώρα
19:00 - 01:00
Τοποθεσία
ΜΕΙΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 4 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση της λειτουργίας του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω σε απογευματινή ζώνη φιλοξενούμενο στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Κω έως ότου αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 2. Λήψη απόφασης για την δωρεάν κατά χρήση προσωρινή παραχώρηση προς τον Δήμο Κω ακινήτου για τη μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 3. Λήψη απόφασης για την απευθείας και χωρίς δημοπρασία μίσθωση ακινήτου για την προσωρινή μεταστέγαση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κω (ως μοναδικού μετόχου) στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Μονομετοχική Α.Ε. Εκμετάλλευσης Τουριστικού Λιμένα Κω – ΜΑΕΕΤΛΚ (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΜΑΕΕΤΛΚ, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Κ.Μ. 1782 Β Γαιών Αντιμάχειας, εντός της οποίας θα λειτουργήσει μονάδα κομποστοποίησης (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Σεβαστή Βλάχου).
 6. Λήψη απόφασης για την απόδοση- επιστροφή στον Δήμο Κω έκτασης 42.000 τ.μ. στην περιοχή Λαγκάδα Κεφάλου από την 80 ΑΔΤΕ (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 7. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση έκτασης τμήματος της ΚΜ 2000 Α Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω, επιφάνειας 1.580,00 τ.μ. για παροχή δουλείας διόδου, μετά από αίτηση της κας Κοκώνας Κοκκαλάκη του Δημητρίου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Καλλούδης Ιωάννης).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

 

 

 

Σημείωση για τη μεικτή συνεδρίαση:

Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

(α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή

(β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.

Υπενθυμίζουμε ότι η αναλογία για την παρουσία των συμμετεχόντων από κάθε παράταξη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κω και τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων έχει ως εξής:

 • «Ισχυρή Κως»: 8 συμμετέχοντες (περιλαμβάνεται ο Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς)
 • «Δύναμη Αλλαγής Κως 2023»: 6 συμμετέχοντες
 • «Όραμα και Δράση»: 2 συμμετέχοντες
 • «Λαϊκή Συσπείρωση»: 1 συμμετέχουσα
 • Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι: 1 συμμετέχων

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέχρι την Δευτέρα 3-10-2022 και ώρα 12:00 για τον τρόπο συμμετοχής σας.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0