17η Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου

Ημερομηνία
16/11/2022 - 17/11/2022
Ώρα
18:00 - 01:00
Τοποθεσία
ΜΕΙΚΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 16 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Ανακήρυξη του Κύπριου ποιητή και ακαδημαϊκού κ. Κυριάκου Χαραλαμπίδη σε επίτιμο δημότη (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Βλάχου Σεβαστή).
 2. Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2022 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 3. Λήψη απόφασης για τη συγχρηματοδότηση του ετήσιου προγράμματος φιλανθρωπικού έργου του Οίκου Ευγηρίας «Άγιος Νεκτάριος» της Ιεράς Μητροπόλεως Κώου και Νισύρου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αριθμό 101/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (με ΑΔΑ 69ΟΩΛΕ-ΛΙ8) που αφορά εκποίηση τμήματος της Κ.Μ. 2008 Γαιών Κεφάλου, επιφάνειας 26,80 τ.μ. και εν συνεχεία απώλεια κοινόχρηστου χαρακτήρα συγκεκριμένων τμημάτων, μετά από αίτηση της κας Ευαγγελίας Μαραγκού του Νικολάου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Ορισμός Δεκτικών Κωδικών Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για Χρηματικά Εντάλματα προπληρωμής τελών κυκλοφορίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αλέξανδρος Χρυσόπουλος).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση μελέτης εισόδου-εξόδου οχημάτων επιχείρησης ξυλουργείου του κ. Χαράλαμπου Κοκαλάκη από την Κ.Μ. 958 Γαιών Κεφάλου σε ανώνυμη κτηματολογική οδό (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).

 

 1. Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή της Κ.Μ. 1762 Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας κ. Ανθούλη Λέφα του Δημητρίου & Ανθούλη Χαραλάμπου του Δημητρίου, επιφανείας 2.440,00 τ.μ., με τμήμα της Κ.Μ. 2008 Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας του Δήμου Κω, επιφανείας 4.000,50 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών 3 στην Λάμπη (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 3. Τροποποίηση της απόφασης 113/2022 που αφορά παράταση ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, επί της παραλιακής οδού Β. Γεωργίου 5 ως προς το ύψος του μισθώματος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 4. Τροποποίηση της απόφασης 117/2022 που αφορά παράταση ιδιωτικού συμφωνητικού εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, επί της Ακτής Αντιγόνης Ζουρούδη ως προς το ύψος του μισθώματος (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 5. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του «Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων Δήμου Κω», Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5130643 που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 6. Λήψη απόφασης για την παράταση του φυσικού αντικειμένου των Πράξεων: α) «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2015-2016 (MIS 5000139)», β) «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ 2018-2019 (MIS 5029351)» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Καλλούδης).
 7. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κω για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 8. Γνωμοδότηση για τις μεταβολές στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κω για το σχολικό έτος 2023-2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).

 

 

 1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
 2. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος των Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0