Σ.Β.Α.Κ.

Σ.Β.Α.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κω

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και  τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Περισσότερα

Ο Δήμος Κω στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Κω, απευθύνεται μέσω ερωτηματολογίου σε πολίτες του νησιού προκειμένου να καταγραφούν τα κυριότερα προβλήματα, να αποτυπωθούν οι προτάσεις και να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που θα επιλεγούν ώστε ο Δήμος Κω να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα κοινά αποδεκτό ΣΒΑΚ. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο, δεν περιλαμβάνει και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτησή σας σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο μας μπορείτε να το βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRRSpvK6_VchY1CIA-HFOV8B4w1PAm0mXTCV3Wvg6SgFPG4Q/viewform

 

Πρόσκληση συμμετοχής στην τελική  Διαβούλευση για την εκπόνηση του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κω

 
 

3η Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση  του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου 

 
Ο Δήμος Κω διοργανώνει τη 3η Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου. Μέσω του Σ.Β.Α.Κ. επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός 
συστήματος που θα συμβάλει στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής, θέτοντας σε 
προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και ποδήλατο) έναντι της 
μηχανοκίνητης κυκλοφορίας. 
Κύριος στόχος της 3ης Διαβούλευσης είναι η επικοινωνία των τελικών μέτρων που προτείνονται 
στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ και η υιοθέτηση αυτών από τους πολίτες. Η διαβούλευση αυτή είναι 
καθοριστική, καθώς ουσιαστικά αποτελεί την έγκριση της στρατηγικής του Δήμου σε θέματα 
κινητικότητας για τα επόμενα έτη. 
Στο πλαίσιο της 3ης Θεματικής Διαβούλευσης, καλείστε να τοποθετηθείτε επί των προτεινόμενων 
μέτρων που έχουν στόχο την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο μας.  
Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 26/09/2022. 
 
Ο διαδικτυακός σύνδεσμος για το ερωτηματολόγιο είναι ο εξής: 
 
 
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο σας 
& τη συμμετοχή σας! 

Ο Δήμος Κω διοργανώνει τη 2η Θεματική Διαβούλευση για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου.

Η 2η Διαβούλευση με τους φορείς πραγματοποιείται με στόχο την ενεργή συμμετοχή σας στην επιλογή του ιδανικότερου Σεναρίου για τις ανάγκες του Δήμου, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για τη διαμόρφωση του μελλοντικού συστήματος κινητικότητας της πόλης. H διαβούλευση πραγματοποιείται με τη συμπλήρωση του διαδικτυακού ερωτηματολογίου που σας αποστέλλουμε. Στο πλαίσιο της εκπόνησης του ΣΒΑΚ Δήμου Κω, καλείστε ως φορέας που εμπλέκεται είτε άμεσα είτε έμμεσα στο μεταφορικό δίκτυο του Δήμου, Δήμο, να συμπληρώσετε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο δομείται ως εξής:

 https://forms.gle/GgVNa8MPn1geW8T76 

  1. Παρουσίαση των τριων εναλλακτικών σεναρίων και αξιολόγηση από τους φορείς
  2. Σύγκριση των χαρακτηριστικών των σεναρίων και επιλογή του καταλληλότερου κατά την άποψη του κάθε εκπροσώπου φορέα
  3. Σχολιασμός του αρχικού οράματος του ΣΒΑΚ Δήμου Κω – Παράθεση απόψεων/σχολίων τα οποία θα ληφθούν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού οράματος.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για το χρόνο σας!

«Πρόσκληση συμμετοχής στην τελική Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Κω»

 

 

Σύμφωνο Συμμετοχικού Σχεδιασμού

 

Θεμελιώδης στόχος του Σ.Β.Α.Κ. είναι να διαμορφώσει ένα σύστημα που από τη μία θέτει στο επίκεντρο την εξυπηρέτηση των ήπιων μορφών μετακίνησης (πεζή και με ποδήλατο) και από την άλλη να περιορίσει την αλόγιστη χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται ένα αστικό περιβάλλον απαλλαγμένο από οχλήσεις και ρύπους που προέρχονται από τις μεταφορές και φιλικότερο προς τον άνθρωπο, γεγονός που βελτιώνει σημαντικά την παρεχόμενη ποιότητα ζωής.

Η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ του Δήμου Κω εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις και οδηγίες τωνΕυρωπαϊκών Προδιαγραφών και της ελληνικής νομοθεσίας (Νόμος 4784/2021) που αφορούν τη διαδικασία εκπόνησης ΣΒΑΚ, επιδιώκει την ενσωμάτωση του συμμετοχικού σχεδιασμού σε όλα τα στάδια διαμόρφωσης του. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί ο απαιτούμενος βαθμός κοινωνικήςσυναίνεσης για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων και διατάξεων που θα εξασφαλίζουν τη μελλοντική βιωσιμότητα του συστήματος μετακινήσεων της πόλης. Άλλωστε η ενεργή συμμετοχή των τοπικών φορέων και των κοινωνικών ομάδων αποτελεί τεκμήριο επιτυχημένης εκπόνησης και ολοκλήρωσης ενός Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Η διαδικασία συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας δεν περιορίζεται στη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων των επί μέρους σταδίων της εκπόνησης, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα διατύπωσης των απόψεων και των προτεραιοτήτων της από την έναρξη του ΣΒΑΚ και την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και τον καθορισμό των στόχων και μέτρων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διαρκής επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, προς όφελος της επίτευξης καλύτερων αποτελεσμάτων, καθώς το σύνολο των τελικών αποφάσεων εκπορεύονται από την ίδια την τοπική κοινωνία. Κατά συνέπεια η ομάδα έργου του ΣΒΑΚ και ο Δήμος Κω σας απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής στο Δίκτυο Εμπλεκομένων Φορέων για την κατάρτιση του Σ.Β.Α.Κ. και σας προτρέπει να προχωρήσετε στην υπογραφή του Συμφώνου Συμμετοχικού Σχεδιασμού

Φάκελος Αναφορά Κύκλου ΣΒΑΚ  Φάκελος Φάση Α  Φάκελος 5.1)

 

 

 

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0