24Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 27/11/18

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ, ΤΗΝ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ & ΩΡΑ 13:30, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.
Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020. (Εισηγητής :
Πρόεδρος Δ/Σ Σχολικών Επιτροπών).

2.
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους
2018, (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κας Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

3.
Έγκριση υπολογισμού εισφοράς σε γη στα πλαίσια εισήγησης στο Δημοτικό
Συμβούλιο Κω, σύμφωνα με το π.δ. 20.1.88 (ΦΕΚ 61/Δ/28.1.88), στο Ξενοδοχείο
ιδιοκτησίας της εταιρείας “BLUE LAGOON ANNEX A.E.”, στο Ψαλίδι της Κω, σε
γήπεδο εμβαδού Ε=41.880 τ.μ. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

4.
Έγκριση του αιτήματος της ομόρρυθμης εταιρείας «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.», περί αντικατάστασης των κατόψεων που συνοδεύουν την με αριθμ.
393/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και επικαιροποίηση των στοιχείων
αυτής για χώρο πώλησης 1.483,29 τ.μ., λοιπούς βοηθητικούς χώρους ισογείου
651,55 τ.μ. και ηλεκτρομηχανολογικούς χώρους υπογείου 120,96 τ.μ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

5.
Λήψη απόφασης για την υπόθεση αντικατάσταση οικοπέδου στην επέκταση του
σχεδίου πόλεως Κω, κατόπιν αιτήματος του κ. Πετρόπουλου. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

6.
Τακτοποίηση οφειλής Δήμου Κω προς τους κληρονόμους ιδιοκτησίας Τζεγιάννη
χήρας Δημητρίου Σπύρου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 220/1993 πράξη
αναλογισμού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

7.
Λήψη απόφασης για την μετατροπή της υπολειπόμενης υποχρέωσης παραχώρησης
τμήματος της ιδιοκτησίας κ. Κοντομανώλη Νικολάου (Ξενοδοχείο Ευριπίδης),
επιφανείας Ε= 80,88 τ.μ. της Κ.Μ. 50 Γαιών Καρδάμαινας, στην περιοχή
«ΠΕΔΙΑΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

8.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών για Παράγωγη Vr Video Εικονικής
Πραγματικότητας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σιφάκης Ηλίας).

9.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς επιστολών
και μικροδεμάτων στο εξωτερικό του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Σιφάκης Ηλίας).

10.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
Δημοτικού Σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 24/09/2018 έως και
24/10/2018. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

11.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών εργαστηριακών εξετάσεων από
1 σημείο (έκθεση δομικής) για τις ανάγκες λειτουργίας του δημοτικού
σφαγείου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

12.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης υδραυλικού εξοπλισμού δημοτικού
σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 20/09/2018 έως και 19/10/2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

13.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής συντήρησης ψυκτικού εξοπλισμού δημοτικού
σφαγείου Κω για το χρονικό διάστημα από 10/09/2018 έως και 10/10/2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

14.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών συστήματος διαχείρισης και
ασφάλειας τροφίμων HACCP του δημοτικού σφαγείου Κω. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

15.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της
«ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος
Μιχάλης).

16.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 7ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
τμήματος της υπηρεσίας «Ανανέωση Προγραμμάτων – Υπηρεσιών Υποστήριξης
Προγραμμάτων Δήμου Κω – Παρακολούθηση Στόλου Οχημάτων Δήμου Κω 2017-2018».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

17.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή υποδομών και
εξοπλισμού για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο 1ο και 2ο όροφο του 7ου
Δημοτικού Σχολείου Κω, (Α.Μ.: 58/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Γερασκλής Δαυίδ).

18.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ελαστικών.
(Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ.
Μαραγκός Σεβαστιανός).

19.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής
μηχανημάτων έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

20.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου
απορριμματοφόρων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

21.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων
Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου
κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

22.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής
λεωφορείων και απορριμματοφόρων. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

23.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής ενός μηχανήματος
πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

24.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών επισκευής δύο μηχανημάτων
και ενός φορτηγού οχήματος του Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός
σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

25.
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής μηχανολογικών εργασιών επισκευής
μηχανημάτων έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος
υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

26.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών μηχανουργείου μηχανήματος
έργου Δήμου Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος
εργοταξίου κ. Μαραγκός Σεβαστιανός).

27.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής εργασιών συντήρησης – επισκευής του
απορριμματοφόρου μάρκας Volvo με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5796. (Εισηγητής:
Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος εργοταξίου κ. Μαραγκός
Σεβαστιανός).

28.
Έγκριση πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας που αφορά σε εργασίες
αποψίλωσης χόρτων εκατέρωθεν του δημοτικού οδικού δικτύου και κοινόχρηστων
χώρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

29.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας που αφορά στο
διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2017 Δήμου Κω από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

30.
Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής καλής εκτέλεσης της εργασίας
απομαγνητοφώνησης πρακτικών δημοτικού συμβουλίου παρελθόντων ετών.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ.).

31.
Προέγκριση μετάβασης αιρετών για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της Κ.Ε.Δ., που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 3 –
5/12/2018. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ.).

32.
Προέγκριση μετάβασης Αντιδημάρχου κ. Χατζηκαλύμνιου Μιχάλη για εκτός έδρας
υπηρεσίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0