Σ.Β.Α.Κ.

Σ.Β.Α.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Κω

Τα ΣΒΑΚ αποτελούν Στρατηγικά Σχέδια που οργανώνουν τις μετακινήσεις των πολιτών και  τη διανομή εμπορευμάτων στις αστικές περιοχές.

Εστιάζουν στην εξυπηρέτηση των μετακινήσεων ατόμων κατά προτεραιότητα έναντι της εξυπηρέτησης των οχημάτων στο διαθέσιμο αστικό χώρο, με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Περισσότερα

Στάδιο 1: Καθορισμός της διαδικασίας ανάπτυξης του Σ.Β.Α.Κ.

Στάδιο 2: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση σεναρίων.

Στάδιο 3: Ανάπτυξη και προσδιορισμός Κοινού Οράματος, προτεραιοτήτων και στόχων

Στάδιο 4: Ανάπτυξη και αξιολόγηση πακέτου μέτρων

Στάδιο 5: Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης

Περισσότερα

Ο Δήμος Κω στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το νησί της Κω, απευθύνεται μέσω ερωτηματολογίου σε πολίτες του νησιού προκειμένου να καταγραφούν τα κυριότερα προβλήματα, να αποτυπωθούν οι προτάσεις και να προτεραιοποιηθούν οι δράσεις που θα επιλεγούν ώστε ο Δήμος Κω να εκπονήσει και να εφαρμόσει ένα κοινά αποδεκτό ΣΒΑΚ. Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο είναι απολύτως ανώνυμο, δεν περιλαμβάνει και δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα.

 

Το ερωτηματολόγιο για την τοποθέτησή σας σχετικά με την αστική κινητικότητα στο Δήμο μας μπορείτε να το βρείτε ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRRSpvK6_VchY1CIA-HFOV8B4w1PAm0mXTCV3Wvg6SgFPG4Q/viewform

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0