Δημόσια Διαβούλευση Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κω 2019-2023

Διαβουλεύσεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 25/07/22
Κατάσταση: Ενεργή

Δημόσια Διαβούλευση

Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Κω 2019-2023

 

Ο Δήμος Κω θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Κω 2019 – 2023, όπως αυτό εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 72/ 14-6-2022 (ΑΔΑ:6ΕΠΗΩΛΕ-ΒΓΤ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω.

Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει τρεις (3) εβδομάδες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν καταθέσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά, προτάσεις συμπλήρωσης  ή και τροποποίησης του Σχεδίου του Στρατηγικού Σχεδιασμού.

Ερωτηματολόγιο Δημόσιας Διαβούλευσης για Στρατηγικό Σχέδιο 2019-2023

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη  κατά τη σύνταξη του τελικού σχεδίου του  Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Κω το οποίο και θα εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή και εν συνεχεία από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους εγγράφως στο πρωτόκολλο  του Δήμου (υπ’ όψιν κας Καραναστάση Α., Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης, Σκεύου Ζερβου 40, 85300 Κως) ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: epicheirisiako@kos.gr από 25.07.2022 έως 14.08.2022.

Συζήτηση

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0