ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 11/07/22

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022

ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.

 

https://www.dropbox.com/scl/fo/r3zoaes7n6wp4wakvtk66/h?dl=0&rlkey=bv9lfbyes4yuiu2e4z1tcunaq

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0