Δημοπρασία για την Αγορά κατάλληλης έκτασης ή εκτάσεων για την ανέγερση σχολικών μονάδων, Δημοτικού και Λυκείου στην Κοινότητα Ασφενδιού της Δ.Ε. Δικαίου.

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 12/09/22

Δημοπρασία για την Αγορά κατάλληλης έκτασης ή εκτάσεων για την ανέγερση σχολικών μονάδων, Δημοτικού και Λυκείου στην Κοινότητα Ασφενδιού της Δ.Ε. Δικαίου.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0