Κριτήρια έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 23/12/20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω τα
κριτήρια χορήγησης της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης του Δήμου Κω σε
συμπολίτες μας που επλήγησαν από την πανδημία Covid_19.

Η παροχή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, που θα καταβληθεί μόνο μια φορά λόγω της πανδημίας του covid-19,


ανέρχεται στο ποσό των 534 € ή 1.068 € (νοικοκυριά) κατά περίπτωση

,

αφορά κατά


προτεραιότητα τους πολίτες που εργάζονταν σε τουριστικές
επιχειρήσεις αλλά και στον αγροτικό τομέα.


Κάθε ενδιαφερόμενος, εφόσον πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις και
συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τότε μπορεί να απευθύνεται
στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κω (οδός Εθελοντών Παλαιών
Πολεμιστών 3) για την κατάθεσή τους, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, λόγω
των μέτρων κατά της πανδημίας, με τηλέφωνα επικοινωνίας: 2242021502 & 2242049514.

Κατηγορίες Δικαιούχων

 • Άνεργοι
 • Νοικοκυριά
 • Κατ’ επάγγελμα αγρότες

Προϋποθέσεις-Άνεργοι

 • Κατά την ημερομηνία της αίτησης, να μην πληροί τα κριτήρια για το
  επίδομα ανεργίας και να μην έχει λάβει επίδομα από τον Μάρτιο του 2020
  και έπειτα.
 • Να μην εργάζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή.
 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του να μην
  υπερβαίνει τις 90.000€.
 • Να μην εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.
 • Να θεωρείται μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
 • Να μην έχει λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού Covid-19.
 • Το ετήσιο πραγματικό εισόδημα για το προηγούμενο έτος το να μην
  ξεπερνάει τις 6.000€.
 • Να είναι γραμμένος στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή να αποδεικνύει την
  ανεργία του με κάθε νόμιμο τρόπο.

Προϋποθέσεις-Νοικοκυριά

 • To ετήσιο πραγματικό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 10.000€
  προσαυξανόμενο κατά 3.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως τις 16.000€.
 • Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους να μην
  υπερβαίνει τις 90.000€ προσαυξανόμενη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο
  μέλος και έως 150.000€.
 • Κανένα μέλος να μην κατέχει την ιδιότητα του επιτηδευματία ή να μετέχει
  σε οποιασδήποτε μορφής νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του
  μετόχου/εταίρου ή διαχειριστή.
 • Κανένα μέλος να μην λαμβάνει ή έχει λάβει από τον Μάρτιο του 2020
  επίδομα ανεργίας.
 • Να μην έχει ληφθεί αποζημίωση ειδικού σκοπού (αναστολή εργασίας) από 2
  ή περισσότερα μέλη. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί μόνο από ένα μέλος του
  νοικοκυριού τότε το επίδομα θα περιορίζεται στο ποσό των 534 €.
 • Κανένα μέλος να μην εργάζεται τη δεδομένη χρονική στιγμή ή να λαμβάνει
  σύνταξη.
 • Να μην εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.

Προϋποθέσεις-Κατ’ επάγγελμα αγρότες

 • Να είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2
  του Ν. 3874/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 • Να έχουν μείωση τζίρου τουλάχιστον 20% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου
  σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019 και έσοδα τουλάχιστον
  300€.
 • Να μην είναι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής 4.
 • Να έχουν υποβληθεί όλες οι απαιτούμενες από το νόμο δηλώσεις.(ΦΠΑ,Φ.Ε.
  2019)
 • Να είναι ενήμεροι προς τις δημόσιες υπηρεσίες.
 • Να μην λειτουργούν με τη μορφή της νομικής οντότητας.


Ενδεικτικά παρατίθενται τα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.
Αίτηση
έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από όποιον υποβάλλει την αίτηση

2.
Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (ΙΒΑΝ) με όνομα δικαιούχου τον
αιτούντα

3.
Βεβαίωση μονίμου κατοικίας του αιτούντα

4.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του αιτούντα

5.
Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντα

6.
Άδεια διαμονής
σε ισχύ για αλλοδαπούς

7.
Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας το αντίστοιχο
δικαιολογητικό

8.
Σε περίπτωση αναπηρίας πιστοποιητικό ΚΕΠΑ

9.
Οικονομικά στοιχεία: τελευταίο

Ε1, Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε9, Ε2 & τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

10.
Απορριπτική αίτηση αποζημίωσης
από το ΕΡΓΑΝΗ

11.
Βεβαίωση πληρωμών ΟΑΕΔ

12.
Για άνεργο & άνεργη κάρτα ανεργίας, θεωρημένη
τουλάχιστον από Μάρτιο του 2020


Στην περίπτωση νοικοκυριού, για κάθε ενήλικο μέλος
, όπως έχει δηλωθεί στην τελευταία φορολογική δήλωση πρέπει να
επισυνάπτονται:

– Οικονομικά στοιχεία: τελευταίο

Ε1, Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε9, Ε2 & τελευταίο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ

Απορριπτική αίτηση αποζημίωσης από το ΕΡΓΑΝΗ

Βεβαίωση πληρωμών ΟΑΕΔ

– Για άνεργο & άνεργη κάρτα ανεργίας, θεωρημένη
τουλάχιστον από Μάρτιο του 2020

ή ότι πρόσθετο δικαιολογητικό απαιτηθεί από την υπηρεσία.Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021.

Γραφείο Τύπου

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0