ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΙΩΝ 2022

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 21/04/22

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει ότι Προκηρύσσει Επαναληπτική Δημοπρασία για την εκμίσθωση των τμημάτων αιγιαλού & παραλίας που προέκυψαν άγονα από την 1η δημοπρασία που διενεργήθηκε την 19η Απριλίου 2022 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8145/06-04-2022 Διακήρυξη Δημοπρασίας του Δημάρχου Κω

Η εκμίσθωση των χώρων γίνεται για την μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & παραλίας σε τρίτους για εκμετάλλευση, έναντι ανταλλάγματος με σκοπό την τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για την εξυπηρέτηση των λουομένων.

Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική θα διενεργηθεί με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις της αριθμ. 8145/06-04-2022 αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου Κω την 27η του μηνός Απριλίου ημέρα Τετάρτη του έτους 2022, στα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων και του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, για τα τμήματα αιγιαλού & παραλίας εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, τις παρακάτω ώρες:

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας και ώρα 9:00π.μ..
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Αντιμαχείας και ώρα 11:00π.μ.
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και ώρα 12:30π.μ.
 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥ:
 • Στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Πυλίου από ώρα 09:00 π.μ.

(Για την Κοινότητα Ασφενδιού -Τιγκάκι δεν υπήρξαν άγονα τμήματα.)

 1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΩ:
 • Στα γραφεία του Τμήματος Παροχής Υπηρεσιών, επί της οδού Ακτής Κουντουριώτη 23, και ώρα 09:00 π.μ..

Η Διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για ΕΝΑ(1) έτος, με λήξη των συμβάσεων παραχώρησης απλής χρήσης αποκλειστικά 31.12.2022.

Υπενθυμίζεται ότι ο δήμος δεν θα διενεργήσει άλλη δημοπρασία για το έτος 2022.

Πληροφορίες για την διαδικασία της δημοπρασίας τα δικαιολογητικά, τις θέσεις των τμημάτων κοινόχρηστου χώρου αιγιαλού και παραλίας που δημοπρατούνται, τους κωδικούς αριθμούς και τους σχετικούς χάρτες αυτών, παρέχονται από το Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών και από τα γραφεία των Δημοτικών Κοινοτήτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 1. Τμήμα Παροχής Υπηρεσιών  22420 25462

 1. Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού 22423 60013
 2. Δημοτική Κοινότητα Πυλίου 22420 41204
 3. Δημοτική Κοινότητα Αντιμάχειας 22423 60161
 4. Δημοτική Κοινότητα Καρδάμαινας 22420 91137
 5. Δημοτική Κοινότητα Κεφάλου 22420 71208

Το κείμενο της περιληπτικής επαναληπτικής διακήρυξης της δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω www.kos.gov.gr  μαζί με to link των χαρτών όπου αποτυπώνονται τα δημοπρατούμενα τμήματα.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0