“Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ.  Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ.  ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 494 Α γαιών Πυλίου επιφανείας 23.790 τ.μ. και με Κ.Μ. 503 Β γαιών Πυλίου επιφανείας 10.810 τ.μ. για την ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω. ”

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 17/02/22
Συλλογικό Όργανο: Επιτροπή Διαβούλευσης
Απόφαση

 “Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κατά χρήση στο Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Κω – Κ.Υ.» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 494 Α γαιών Πυλίου επιφανείας 23.790 τ.μ. και με Κ.Μ. 503 Β γαιών Πυλίου επιφανείας 10.810 τ.μ. για την ανέγερση νέου νοσοκομείου Κω. ” 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0