ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 3ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (25-11-2016)

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/11/16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ  ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΩ, ΣΤΗΝ  ΑΙΘΟΥΣΑ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ   ΤΟΥ,  ΣΤΙΣ   25  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2016,  ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ &  ΩΡΑ  14:00,  ΜΕ  ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΘΕΜΑΤΑ  ΣΤΗΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ:

 

 1. Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω οικον. έτους 2017 & Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ/Σ. (Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ/Σ Δ.Λ.Τ. κ. Κοκαλάκης Γεώργιος ).
 2. Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δημοτικού Οργανισμού – Αθλητισμού & Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΔΟΠΑΒΣ) οικον. έτους 2017, & Ο.Π.Δ. (Πίνακας Στοχοθεσίας), σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ/Σ. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. δημοτικός σύμβουλος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).
 3. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση – διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση του ΔΟ.ΠΑ.Β.Σ. για το έτος 2016. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 4. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Περιβαλλοντική αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. του πρώην Δήμου Ηρακλειδών στη θέση Κούκος.” (Εισηγητής:  Πρόεδρος της Επιτροπής δημοτικός σύμβουλος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
 5. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Οριζόντιες κυκλοφοριακές διαγραμμίσεις, (Α.Μ.: 19/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).
 6. Λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 7. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ της εταιρείας “Γ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Α.Ε.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 8. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. της εταιρείας “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 9. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού από ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ. της εταιρείας “ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Α.Ε.” (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 10. Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 185,00 € παραβόλου για άδεια λειτουργίας Κ.Υ.Ε. ως αχρεωστήτως καταβληθέν.  (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).
 11. Προέγκριση μεταβάσεων αιρετών για εκτός έδρας υπηρεσίας. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ν.Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0