8η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 19/05/22
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ[1] ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2022, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και όσα αναφέρονται στην με αριθμό 643/2021 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (με αριθμό πρωτ. 69472/24-9-2021 και ΑΔΑ ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), με το παρακάτω θέμα στην ημερήσια διάταξη:

Γνωμοδότηση για τη λειτουργία παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Ζηπαρίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

  Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0