28η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΓΙΑ 2Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΤΙΣ 20-11-2017

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 18/12/17

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ,
ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ & ΩΡΑ 18:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.
Λήψη απόφασης για μείωση τελών – μισθωτικών ανταλλαγμάτων για το έτος 2017,
σε επιχειρήσεις που διέκοψαν προσωρινά ή πλήρως την λειτουργία τους μετά το
σεισμικό γεγονός της 21ης Ιουλίου 2017. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

2.
Έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους
2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για το έτος 2017. (Εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

3.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 62/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της
21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου
Γυμνασίου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

4.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 63/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της
21ης Ιουλίου 2017 – «Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 1ου
Ιπποκρατείου Λυκείου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

5.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 64/2017 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της
21ης Ιουλίου 2017 – Αποκατάσταση ζημιών στο σχολικό συγκρότημα του 2ου
Γενικού Λυκείου Κω”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

6.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 222/2017 απόφασης του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί ψήφισης
τεχνικού προγράμματος της επιχείρησης έτους 2018. (Εισηγητής: Δημοτικός
Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ κ. Κιάρης Μηνάς).

7.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 223/2017 απόφασης του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ περί ψήφισης Π/Υ
εσόδων – εξόδων της επιχείρησης οικον. έτους 2017. (Εισηγητής: Δημοτικός
Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ της ΔΕΥΑΚ κ. Κιάρης Μηνάς).

8.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 195/2017 Απόφαση του Δ/Σ του Δ.Λ.Τ. περί ψήφισης
10ης αναμόρφωσης του Π/Υ εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2017. (Εισηγητής:
Αντιπρόεδρος του Δ/Σ κ. Κοκκαλάκης Γεώργιος).

9.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 208/2017 απόφασης του Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί
ψήφισης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικον. έτους 2017.
(Εισηγήτρια: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του ΔΟΠΑΒΣ).

10.
Λήψη απόφασης για την αποδοχή της παραχώρησης δύο (2) αιθουσών ελαφρώς
λυόμενων προκατασκευών, από τις ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε., για την
αντιμετώπιση του προβλήματος στέγασης μαθητών. (Εισηγητής: Δημοτικός
Σύμβουλος & Πρόεδρος του Δ/Σ των Σχολικών Επιτροπής Δήμου Κω).

11.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων Δήμου
Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

12.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος
του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

13.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

14.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών Δήμου Κω.
(Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

15.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την Εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση
& μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός
Αντώνης).

16.
Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση,
αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω. (Εισηγητής: Πρόεδρος του
Δ.Σ. κ. Κρητικός Αντώνης).

17.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω για τη συγκρότηση της Επιτροπής του
Λιμεναρχείου Κω, εξέτασης αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης
θαλάσσιων μέσων αναψυχής. (Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κρητικός
Αντώνης).

18.
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 600Α Γαιών Κεφάλου,
επιφάνειας 634 τ.μ., στην περιοχή Καμάρι της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

19.
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση της Κ.Μ. 988Α Γαιών Κω – εξοχής επιφανείας
481 τ.μ., με δημοπρασία. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος
Μιχάλης).

20.
Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή τμήματος ακινήτου επιφανείας 2.320 τ.μ. με
Κ.Μ. 738Α γαιών Κεφάλου ιδιοκτησίας κας Χριστίνας Παπαντωνίου συζ. Γεωργίου
Μπάρκα, με έκτακτη επιφανείας 6.500 τ.μ., τμήματος της Κ.Μ. 2008 γαιών
Κεφάλου, ιδιοκτησίας Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος
Μιχάλης).

21.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ανάπλαση πλατείας στη
θέση Σκέθρια στη Δ.Κ. Κεφάλου”, (Α.Μ. 43/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Γερασκλής Δαυίδ).

22.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας
“Απεντόμωση – Μυοκτονία, (Ομάδα Α’ στο Δημοτικό Σφαγείο)”. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

23.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας
“Απεντόμωση – Μυοκτονία. (Ομάδα Β’ σε κτίρια του Δήμου Κω) ”. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Μουζουράκης Θεόφιλος).

24.
Λήψη απόφαση για τη διαγραφή οφειλών. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα
Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

25.
Έγκριση διενέργειας προμηθειών Δήμου Κω. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα
Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

26.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 3ου Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
τμήματος της υπηρεσίας “ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – Διάφορα Προγράμματα”, που αφορούν στην ανανέωση
χρήσης των προγραμμάτων της πλατφόρμας Adobe Creative Cloud. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

27.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
τμήματος της υπηρεσίας “ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ – Διάφορα Προγράμματα”, που αφορά στην
ανανέωση χρήσης των προγραμμάτων της πλατφόρμας Vmware, για τρία έτη &
MalwareBytes για δύο έτη. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χατζηκαλύμνιος
Μιχάλης).

28.
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του
τμήματος της υπηρεσίας “ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΩ – Διάφορα προγράμματα”, που αφορά στην ανανέωση χρήσης των
προγραμμάτων της πλατφόρμας Office. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.
Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

29.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της υπηρεσίας “Συντήρηση
ανελκυστήρων Δήμου Κω”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη
Ευτέρπη).

30.
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης υπηρεσίας ταχυμεταφορών,
προτείνοντας την παράταση της χρονικής της διάρκειας. (Εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη Ευτέρπη).

31.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής μέρους της υπηρεσίας “Μεταφορά
επιστολών και δεμάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου Κω προς την υπόλοιπη
Ελλάδα και στο εξωτερικό”. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη
Ευτέρπη).

32.
Έγκριση της πρόωρης λύσης του υπ’ αριθ. πρωτ. 28802/24-05-2015 ιδιωτικού
συμφωνητικού μισθώσεως. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη
Ευτέρπη).

33.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 386/2017 εισηγητικής απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής για την εφάπαξ αποζημίωση της δημοτικής υπαλλήλου, λόγω μετάταξης
σε παραμεθόριο περιοχή. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη
Ευτέρπη).


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0