ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016-2017 του ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ

Προκηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 03/11/16

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Παροχή υπηρεσίας ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης των χειμερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 2016-2017 του ΔΟΠΑΒΣ ΚΩ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0