«ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ».

Προκηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 19/04/22
Είδος Εγγράφου: Προκηρύξεις Προσλήψεων

«ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ , ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΣΟΧ 2/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ  ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ».

 

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0