Ανάρτηση 13ης πρόσκλησης,1ης τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Γενικής Κατηγορίας
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 03/07/18
Είδος Εγγράφου: Ευρείας Χρήσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩ, ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.
288/2018 (ΑΔΑ : 6Π03ΩΛΕ-40Υ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ., ΣΤΙΣ 06 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ & ΩΡΑ 19:00, ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

1.
Ενημέρωση για θέματα της δημοτικής κοινότητας Κεφάλου από τον κ. Δήμαρχο
& τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Κεφάλου.

2.
Αποδοχή της ένταξης της Πράξης “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ” με Κωδικό ΟΠΣ
5009884 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”, ποσού 3.129.145,42 €. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

3.
Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Κω οικον. έτους 2018 – Τροποποίηση
Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου
– Ψύρη Ευτέρπη).

4.
Λήψη απόφασης για την πιλοτική εφαρμογή του περιορισμού της κυκλοφορίας των
οχημάτων επί της οδού Ακτής Κουντουριώτης κατά τη θερινή περίοδο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

5.
Λήψη απόφασης για την ανταλλαγή της ΚΜ 26 Γαιών Κεφάλου και τμήματος της ΚΜ
26Γ Γαιών Κεφάλου, ιδιωτικής ιδιοκτησίας, συνολικής επιφάνειας 1.707, 10
τ.μ. με ίσης επιφάνειας τμήμα της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου, ιδιοκτησίας Δήμου
Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

6.
Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση τμήματος της ΚΜ 2008 Γαιών Κεφάλου,
επιφανείας 240 τ.μ., στην θέση «Παναγία Ζηνιώτισσα», με δημοπρασία.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

7.
Λήψη απόφασης για την επιλογή δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του Δήμου Κω.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

8.
Αποδοχή της υπ’ αριθμ. 47726/04-05-2018 απόφασης έγκρισης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ( ΑΔΑ: 6Γ2Ι465ΧΙ8-241) για την ένταξη στο
Π.Δ.Ε. 2018 του έργου με τίτλο: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ (ΠΑΡΚΕ) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΩ”, ποσού 100.000€.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος Χατζηκαλύμνιος Μιχάλης).

9.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 99/2018 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί ψήφισης
οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού οικον. έτους 2017. (Εισηγητής:
Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.ΑΣ. κος Ζερβός
Εμμανουήλ).

10.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 101/2018 απόφασης Δ/Σ του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. περί
καθορισμού τροφείων για τους παιδικούς σταθμούς του οργανισμού σχολικού
έτους 2018-2019). (Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος & Πρόεδρος Δ/Σ του
Δ.Ο.Π.Α.Β.ΑΣ. κος Ζερβός Εμμανουήλ).

11.
Έγκριση της υπ’ αριθμ. 8/2018 μελέτης και λήψη απόφασης για τον τρόπο
εκτέλεσης του έργου: “Βελτίωση βατότητας οδών εισόδου πόλης”. (Εισηγητής:
Αντιδήμαρχος κος Γερασκλής Δαυίδ).

12.
Λήψη απόφασης για τη διόρθωση του υπολογισμού εισφοράς σε γη για γήπεδο
ιδιοκτησίας ΚΩΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε., στην εκτός σχεδίου περιοχή
Κεφάλου Κω – Ανακαίνιση – αναβάθμιση – προσθήκες σε υφιστάμενη ξενοδοχειακή
μονάδα (πρώην Club Med) 4*, για μετατροπή της σε ξενοδοχειακή μονάδα 5* με
προσθήκη κολυμβητικών δεξαμενών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής
Δαυίδ).

13.
Αίτημα κας Ευγενίας Αθανασίου Δρόσου το γένος Αργυριάδη, ως ιδιοκτήτρια του
Γραφείου Γενικού Τουρισμού με την επωνυμία: “ELMA KO CITI TRAIN BUS”, για
την αλλαγή της στάσης επιβίβασης – αποβίβασης της ειδικής διαδρομής
τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κος
Γερασκλής Δαυίδ).

14.
Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Κω στην Γενική Συνέλευση της Α.Ν.Ε.Μ., για την
εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ως άνω Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω
κος Κυρίτσης Γιώργος).

15.
Λήψη απόφασης για την άρση διακοπής εργασιών και χορήγησης 1ης παράτασης
της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: “Συντήρηση –
αποκατάσταση στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας”, (Α.Μ.:
56/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

16.
Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Συντήρηση –
Αποκατάσταση στο Γυμνάσιο Δημοτικής Κοινότητας Αντιμάχειας”, (Α.Μ.:
56/2016). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

17.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “Αποκατάσταση δημοσίων δικτύων &
κοινόχρηστων υποδομών στη νήσο Κω – Έργα γεφύρωσης στην περιοχή «ΚΕΡΟΥΛΙΑ»
Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου”. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής
Δαυίδ).

18.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: “Κατασκευή πεζοδρομίων και
ηλεκτροφωτισμός στην ευρύτερη περιοχή Μαρμαρίου (ΑΓΚΙΝΑΡΩΠΗ)”, (Α.Μ.:
45/2015). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

19.
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Ηλεκτροφωτισμός οδού
25ης Μαρτίου Δημοτικής Κοινότητας Καρδάμαινας”, (Α.Μ.: 39/2017).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

20.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
“Κατασκευή κτιρίου νέου βρεφονηπιακού σταθμού”, (Α.Μ.: 22/2008).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

21.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών 2ου τμήματος της υπηρεσίας
«Αποκατάσταση βλαβών από το σεισμικό φαινόμενο της 21ης Ιουλίου 2017
–Συντήρηση – καθαρισμός – έλεγχος λειτουργιάς σιντριβανιών, (Α.Μ.:
59/2017). (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γερασκλής Δαυίδ).

22.
Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “Συντήρηση μηχανήματος παραγωγής
ασφαλτομίγματος”. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος
του δημοτικού εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

23.
Έγκριση των 14-6-2018, 13-6-2018, 12-6-2018, 7-6-2018, 6-6-2018, 5-6-2018,
25-5-2018, 22-5-2018, 21-5-2018 & 17-5-2018 πρωτοκόλλων οριστικής
παραλαβής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου & πιστοποίησης ABS οχημάτων Δήμου
Κω. (Εισηγητής: Εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος υπεύθυνος του δημοτικού
εργοταξίου κος Μαραγκός Σεβαστιανός).

24.
Έγκριση εξόδων κίνησης μετακινουμένων για εκτός έδρας υπηρεσίας &
ψήφιση – διάθεση πιστώσεων. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαχρήστου – Ψύρη
Ευτέρπη).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ


kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0