Διαβούλευση για το Σχέδιο Κανονισμού Αστικής Λειτουργίας του Δήμου Κω

Διαβουλεύσεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 10/06/15
Κατάσταση: Απενεργοποιημένη

Οι ελεύθεροι χώροι , δρόμοι, πλατείες, μικρές πλατείες – πλατώματα, και το οικιστικό σύνολο συνθέτουν μια ιδιαίτερη πολιτιστική αξία. Σημαντικό ρόλο στην συνολική εικόνα του δημόσιου χώρου παίζουν οι επιλογές για την διαχείρισή του. Η ρύθμιση ζητημάτων όπως στάθμευση αυτοκινήτων μονίμων κατοίκων, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αναψυχής, εφοδιασμός με αστικό εξοπλισμό, αποτελούν κρίσιμα ζητήματα που το Σχέδιο Διαχείρισης οφείλει να αντιμετωπίσει. Σε κάθε περίπτωση, οι επιλογές για τα ζητήματα διαχείρισης πρέπει να επιλύονται θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία και ανάδειξη του χώρου και έχοντας προηγούμενα εξασφαλίσει την ευρύτερη κοινωνική συναίνεση.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0