Περίληψη Διακήρυξης Ανοικτού διαγωνισμού για την Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων του Δήμου Κω

Διακηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 08/05/13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Κω ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, με συμπλήρωση εντύπου προσφοράς (που δίνεται από την υπηρεσία) από μέρους του ενδιαφερομένου με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά επί του συνόλου της δαπάνης, για την υποχρεωτική Ν.489/76 «Ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου» προϋπολογισμού δαπάνης 81.816,00€ συμπεριλαμβανομένων όλων των επιβαρύνσεων.
Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο των 1.636,32ευρώ (2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης).
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου Κω Ακτή Κουντουριώτη 7 την 31η Μαΐου 2013, ημέρα Παρασκευή . Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 12:00μ.μ. και ώρα λήξης η 12: 15μ.μ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται στο Γραφείο προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια και στα τηλέφωνα 2242360115, 2242360123, 2242360162 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ KΩ

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0