Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ»,

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 13/10/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κω,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά
ομάδα υλικών στο σύνολο της ομάδας  για
την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ
», σύμφωνα με
τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ 
αποφ.11389/93).                                                                                                                                                  
 Η προϋπολογισθείσα δαπάνη
ανέρχεται στο ποσό των 45.414,00€, συμπερ/μένου 
του Φ.Π.Α. 16%.                                                                                                                                                                    
      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
την 20η Οκτωβρίου  του  
2014 ημέρα Δευτέρα   και ώρα
10:00πμ
 (λήξη υποβολής προσφορών)
στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Ακτή Κουντουριώτη 7, ενώπιον της
αρμόδιας Επιτροπής . 

Η
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι ίση με το 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, 
με ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης τρείς ( 3 ) μήνες.

Σε περίπτωση π

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0