Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού για Φοίνικες

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει,
πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της   «Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού για
Φοίνικες»
για τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
(Υπ  αποφ.11389/93).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 24.606,75 €.

    

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο
πόσο των 1.230,34  ευρώ  (5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με
Φ.Π.Α.).

 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την  30η  Aπριλίου
 του 2014 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00
(λήξη υποβολής προσφορών) στο γραφείο προμηθειών του Δήμου
Κω στην Αντιμάχεια (κεντρικό κτίριο πρώην δήμου Ηρακλειδών),  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  στο
γραφείο προμηθειών του Δήμου στην Αντιμάχεια και στα τηλ. 2242360123
-2242360115-2242360162.

�α πρέπει
να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας με ΦΠΑ των επιμέρους υλικών, και
να συνοδεύετε με δήλωση του, για ποια υλικά καταθέτει την προσφορά .

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0