Περίληψη διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια Χημικού υλικού , ειδών καθαριότητας και υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 22/04/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο
Δήμαρχος Κω,

     Διακηρύσσει, πρόχειρο διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα και στο σύνολο των υλικών, για την
προμήθεια  «Χημικού Υλικού , Ειδών καθαριότητας και Υγιεινής» για τις ανάγκες
του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α
ανέρχεται στο ποσό των 29.470,30 €.

    

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής, 5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με Φ.Π.Α.  σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :.

 

Περιγραφή

Ποσό δαπάνης

<p class=MsoNormal align=center style=""

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0