Περίληψη διακήρυξης Επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ΞΥΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΩ

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 12/12/13

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κω

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ  ΣΕ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά
ομάδα υλικών
για την προμήθεια με τίτλο : «Ειδών ξυλείας – αλουμινίων – υαλοπινάκων για την δημοτική ενότητα Κω του
Δήμου Κω και συγκεκριμένα για την ομάδα ΟΜΑΔΑ 1:- ΞΥΛΕΙΑ»,
σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).

 

Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
εγγύηση συμμετοχής, ποσοστό 5% επί της προϋπ/σθείσας δαπάνης με ΦΠΑ , όπως
αναλυτικά αναφέρετε παρακάτω :

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0