Περίληψη διακήρυξης Επανάληψης ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας οικοδομικών υλικών για την Δ.Ε. ΚΩ

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 17/01/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών για τη Δημοτική
Ενότητα Κω

Ο
Δήμαρχος Κω

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ σε ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
και με κριτήριο κατακύρωσης τη
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών
για την προμήθεια «Οικοδομικών Υλικών για  τις
ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Κω, του Δήμου Κω» και συγκεκριμένα για  ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΜΑΔΑ 2:
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ , ΟΜΑΔΑ 3: ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ, ΟΜΑΔΑ 5: ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ    
σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ 
αποφ.11389/93).

Για τη συμμετοχή
στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά,
εγγύηση συμμετοχής, ποσοστό 5% επί της προϋπ/σθείσας δαπάνης με ΦΠΑ , όπως
αναλυτικά αναφέρετε παρακάτω :

 

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0