Περίληψη διακήρυξης ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Γάλατος στο προσωπικό του Δήμου

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 17/01/14

Π
Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   ΑΝΟΙΧΤΟΥ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩ ,

 

       Διακηρύσσει  σε Επανάληψη  Ανοιχτό   μειοδοτικό
  διαγωνισμό   με
σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου της   για
την   «Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος  για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Κω»  σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , προϋπολογισμού
91.907,20€   συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 9% .

 

    Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί
και εγγύηση συμμετοχής ποσού 4.595,36€
(5% επί του προϋπολογισθέντος ποσού της
μελέτης με το ΦΠΑ).

 

      Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την   21η Ιανουαρίου  του 2014, ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:00πμ  ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
, στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Κω στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο
(κτίριο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών).

 

  Για
πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων
διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες  στο Γραφείο Προμηθειών του
Δήμου Κω ,στην Αντιμάχεια στον 1ο όροφο του πρώην Δήμου Ηρακλειδών και
στα τηλέφωνα   2242360115, 2242360121 .  

 

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0