Περίληψη διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του «Δικτύου περιήγησης» (υποέργο 7) του προγράμματος «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω»

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 17/01/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμαρχος Κω,

Διακηρύσσει, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ΕΚ.Π.ΟΤΑ , Ανοιχτό
μειοδοτικό διαγωνισμό 
για την  προμήθεια και τοποθέτηση Ειδικής σήμανσης αυτοξενάγησης στο πλαίσιο του «Δικτύου περιήγησης»
(υποέργο 7) του  προγράμματος
«Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπλαση στην Πόλη της Κω,
με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή.

Η
προϋπολογισθείσα δαπάνη με Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€. Η εν λόγω προμήθεια είναι ενταγμένη στο πλαίσιο της
πράξης με τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ»
στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 09 ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013, και Κωδ.
Πρόσκλησης 45. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης.

Μαζί
με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής  που ανέρχεται στο πόσο των 10.000,00  ευρώ 
(5% επί του προϋπολογισμού της μελέτης με Φ.Π.Α ). Σε περίπτωση που διαγωνιζόμενος επιθυμεί να
συμμετέχει για συγκεκριμένη ομάδα των υπό προμήθεια ειδών, η εγγυητική επιστολή
του θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας αξίας, με ΦΠΑ, της  επιμέρους ομάδας.

 

α/α

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0