Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων

Διαγωνισμοί
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 25/11/14

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Κω,

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή 
για το σύνολο της προμήθειας με τίτλο   «Προμήθεια
Κάδων  Απορριμμάτων»
σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ  αποφ.11389/93).                                                                                                                                                   
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.327,40€,
συμπ/μένου  του Φ.Π.Α. 16%.                                                                                                                                                                          
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η
Δεκεμβρίου  του   2014 ημέρα Πέμπτη   και ώρα 10:00πμ
 (λήξη υποβολής προσφορών) στο Γραφείο
Προμηθειών του Δήμου Κω στην Ακτή Κουντουριώτη 7, ενώπιον της αρμόδιας
Επιτροπής . 

Η
Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό θα είναι ίση με το 2% επί της
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α, 
με ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης τρείς ( 3 ) μήνες.

Για πληροφορίες καθώς και την παραλαβή των
δικαιολογητικών συμμετοχής και των όρων διακήρ

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0