Συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Πέμπτη, 08/12/16

«Αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 266/παρ.6 του Ν.3852/10 Συνοπτική κατάσταση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ όπως ψηφίστηκε με την υπ’αρίθμ. 70/2016 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ.513/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΚΩ.

Αριθμοί Διαδικτυακής Ανάρτησης Προγράμματος «Διαύγεια»:

Απόφαση 70/2016 Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΚΩ –
ΑΔΑ: ΩΗ7ΙΟΡΓΜ-Ν07

Απόφαση 513/2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΚΩ –
ΑΔΑ: Ψ0ΝΟΩΛΕ-ΣΣΘ»

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0