Δελτίο Τύπου 22/01/2021 Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω στις 27/01/2021

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 25/01/21

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω,ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ, την Τετάρτη
27 Ιανουαρίου,

ΑΠΟ ΤΙΣ 11:00 π.μ. ΕΩΣ 13:00,

όπως προβλέπεται στις διατάξεις του αρθρ. 67 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’
87/2010), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του αρθρ. 74 του Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/2018) και τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ.
426/13-11-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13-11-2020 ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6
«Ενημέρωση για την Οργάνωση και Λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

1) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2021.

2) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων
Δήμου Κω έτους 2021.

3) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την εκποίηση, αγορά, εκμίσθωση
& μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.

4) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την εκποίηση,
αγορά, εκμίσθωση & μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2021.

5) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών πραγμάτων Δήμου Κω,
για το έτος 2021.

6) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους
2021.

7) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2021.

8) Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2021.

9) Ορισμός Μελών Επιτροπής κλήρωσης απευθείας αναθέσεων, για το έτος 2021.

10) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση
επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που άφορα σε θέματα ανέλκυσης –
απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυάγιων ή πλοίων, για το έτος 2021.

11) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση
επιτροπής υπό της λιμενικής αρχής, που αφορά στην εξέταση αιτημάτων προς
χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής, για το έτος 2021.

12) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές
Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας νοτίου αιγαίου, με την
επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.”, για το έτος 2021.

13) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές
Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), για το έτος 2021.

14) Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Κω με τον αναπληρωτή του, στις Γενικές
Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων νήσων – Δάφνη, για το έτος 2021.

15) Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος
2021.

Γραφείο Τύπου

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0