ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 20/12/2018 ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΑΣΦΕΝΔΙΟΥ

Δελτία Τύπου
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 21/12/18

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΚΑΛΥΜΝΙΟΣ : “Ασφαλτοστρώσεις δύο αγροτικών δρόμων σε Κέφαλο
και Ασφενδιού. Ένα σημαντικό έργο για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα”

Ο Δήμος Κω πέρα από τα έργα που εκτελεί με ίδιους πόρους, αξιοποιεί και
όλες τις προσκλήσεις και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Αξιοποιώντας την πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ,
ο Δήμος Κω υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά για να προβεί στην ασφαλτόστρωση δύο αγροτικών οδών στις
περιοχές Βολκάνια της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου και Τραπεζώνα της
Δημοτικής Κοινότητας Ασφενδιού.

Η επιλογή των συγκεκριμένων δρόμων έγινε μετά από συνεννόηση με τους φορείς
του πρωτογενούς τομέα του νησιού αφού κριτήριο επιλογής ήταν να βρίσκονται
εκτός σχεδίου οικισμών των Δήμων και να είναι χαρακτηρισμένοι ως οδοί κατά
το Κτηματολόγιο.

Προκειμένου να υποβληθεί η πρόταση συντάχθηκε τεχνική μελέτη από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κω, όπου προβλέπονται αναλυτικά όλες
οι εργασίες που θα εκτελεστούν. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 553.000 €.

Σύμφωνα με την πρόταση του Δήμου στην περιοχή Βολκάνια θα ασφαλτοστρωθεί
υφιστάμενη αγροτική οδός πλάτους 8 μέτρων και μήκους 2.100 μέτρων, ενώ στην
περιοχή Τραπεζώνα θα ασφαλτοστρωθεί υφιστάμενη αγροτική οδός πλάτους 4
μέτρων και μήκους 1.000 μέτρων.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Μιχάλης Χατζηκαλύμνιος αναφερόμενος στη σημαντική αυτή
παρέμβαση, τονίζει:

“Οι ασφαλτοστρώσεις στους δύο αυτούς αγροτικούς δρόμους είναι έργο προόδου
καθώς συμβάλλουν στην μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, την
ευκολότερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς στην ταχύτερη και
ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων.

Είναι ένα έργο που διευκολύνει και ενισχύει τους αγρότες και τις
επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα στις δύο αυτές περιοχές.

Εξυπηρετούνται όλες οι υφιστάμενες αγροτικές εκμεταλλεύσεις των
συγκεκριμένων περιοχών, δηλαδή μία εγκατάσταση μεταποίησης – οινοποιείου,
ένας αμπελώνας και εννέα γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δημοτική
Κοινότητα Κεφάλου καθώς και δύο σταυλικές εγκαταστάσεις και δεκαεννέα
γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στη Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού.

Η Κως προχωρά μπροστά με έργα.”

Γραφείο Τύπου Δήμου Κω

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0