Έγκριση του υπ’ αρ. 21607/09-08-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: «Συντήρηση / Επισκευή Μηχανολογικών Συστημάτων & Εργασίες Μηχανουργείου Οχημάτων

Αποφάσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 29/08/18

Έγκριση του υπ’ αρ. 21607/09-08-2018 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλεκτρονικού διαγωνισμού για: «Συντήρηση / Επισκευή Μηχανολογικών Συστημάτων & Εργασίες Μηχανουργείου Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου Δήμου Κω έτος 2018

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0