ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 13/03/23
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  7ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  15–03-2023,  

ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Κω, Οικονομικού Έτους 2023- Τροποποίηση

Τεχνικού Προγράμματος.

 

  1.  Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση

Δημοτικού Ακινήτου με Κ.Μ.  492 Οικοδομών Πόλεως Κω που βρίσκεται εντός του Ο.Τ.

146 του Σχεδίου Πόλεως Κω  («ΑΙΓΛΗ»)  επί της Πλατείας Ελευθερίας.

 

  1.      Λήψη απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Κω»

στο πλαίσιο της Δράσης 16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και

επαρχιακό οδικό δίκτυο» η οποία χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης

και Ανθεκτικότητας» και αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κω.

 

  1. Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση του άρθρου 2 της Διακήρυξης Δημοπρασίας για

τη Μίσθωση  Ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κω.

 

                                                                                                             O Πρόεδρος της

                                                                                             Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

 

                                                                                                  Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                                                                 Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0