ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 12/12/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  37ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  14–12-2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων -εξόδων

Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2023».

  1. Έγκριση Όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων με Θέμα: «Παροχή Υπηρεσιών για τη Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Κω για το 2023».
  2. Έγκριση Όρων διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων για την <MIΣΘΩΣH AΠOPPIMMATOΦOPΩN OXHMATΩN XΩPHTIKOTHTAΣ 16M3 TYΠOY ΠPEΣΣAΣ OΠIΣΘIAΣ ΦOPTΩΣHΣ ΚΑΙ ANATPEΠOMENΩN ΦOPTHΓΩN OXHMATΩN ME ΓEPANO>.

 

               O Πρόεδρος της

 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

 Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

 Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0