ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 29/11/22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο
Δημαρχείο, 02–12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης :
01.0 1 . Έγκριση της υπ’ αρ. 85/22-11-2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.
Δήμου Κω περί «Έγκρισης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού
Έτους 2023 του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Δήμου Κω».
02. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού
Ραδιοτηλεοπτικού Σταθμού Κω (ΔΗΡΑΣ ΚΩ) περί: «Έγκριση Σύνταξης και
Ψήφισης του Ισολογισμού, Οικονομικών Καταστάσεων Φορολογικού έτους
2020 και Έκθεσης Πεπραγμένων.
03. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Λήψη Μέτρων Ασφάλειας και Άρση
Επικινδυνότητας Ετοιμόρροπων Κατασκευών» (Α.Μ. 47/2020)
04. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Γεφυριού στην
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΕΡΕΖΙ Οικισμού Αγίου Νεκταρίου, λόγω έντονων καιρικών
φαινομένων»

05.Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο: Ασφαλτόστρωση οδών στην Δ.Ε. ΔΙΚΑΙΟΥ»
(Α.Μ. 05/2020)
06.Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας για το έργο: «Αναπλάσεις και
διαμορφώσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων στην Δ.Ε. Κω» (Α.Μ.
10/2020)
07.Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας για το έργο : «Ασφαλτόστρωση οδών
Δ.Ε. Κω» (Α.Μ. 04/2020)Ε
08. Έγκριση γνωμοδότησης για παράταση σύμβασης προμήθειας οικοδομικών
υλικών για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» – ΟΜΑΔΕΣ: 3 – ΜΟΝΩΣΕΙΣ & 4 – ΧΡΩΜΑΤΑ.
09. Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Προμήθεια
Κάδων Απορριμμάτων – Ανακύκλωσης και ανταλλακτικών Α.Μ.07/2022.
10. «Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών αποκομιδής αστικών
αποβλήτων, σε ιδιώτη, λόγω αδυναμίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας, της
Δ/νσης Περιβάλλοντος & καθαριότητας του Δήμου Κω»
11. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης
του ανοικτού άνω των Ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την <ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΩ 2023>
12. Εξέταση ένστασης στο πλαίσιο εκτέλεσης συνοπτικού διαγωνισμού για την
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσίας:
Τεχνικός Σύμβουλος για την εκτέλεση του έργου: «Προστασία και
Αντιμετώπιση διαβρωμένων ακτών Δήμου Κω .
13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/2022 Απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον τρόπο ανάθεσης του έργου: Συντήρηση
οδού προς 5ο ΣΑ Κω» (Α.Μ. 04/2022)
14. Λήψη απόφασης για την «Τροποποίηση σύμβασης Κτηνιατρικής Περίθαλψης
Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς».
15. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω στην Αθήνα και Πάτρα από τις 7
έως και τις 9 Δεκεμβρίου 2022.

16. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω στην Αθήνα από τις 11 έως και τις
12 Δεκεμβρίου 2022 όπου θα παρευρεθεί στην παραδοσιακή ετήσια εκδήλωση
«Βάρβαρα και Λουκουμάδες» της ένωσης Κώων Αθήνας που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 18:00 στο
ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφόρος Αμαλίας 10, Σύνταγμα).
17. «Έγκριση και καταβολή εξόδων που αφορά τη νομική υποστήριξη υπαλλήλων
Δήμου Κω».
18. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ.
194/2022, 195/2022, 196/2022, 197/2022, 198/2022, 199/2022,
200/2022, 201/2022, 202/2022, 203/2022, 204/2022, 205/2022,
206/2022, 207/2022, 208/2022, 209/2022, 210/2022 και 211/2022
αποφάσεων της Λιμενικής Αρχής Κω.
19. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση προσφυγής κατά των υπ’ αριθμ.
190/2022, 191/2022, 192/2022 και 193/2022 αποφάσεων της Λιμενικής
Αρχής Κω.
20. Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλή τέλους κοινόχρηστου χώρου έτους 2022
λόγω πυρκαγιάς.
21. Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντως ποσού από
παράβαση Κ.Ο.Κ. λόγω διπλής χρέωσης από την υπηρεσία.

O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
Αντιδήμαρχος Δήμου Κω
Αλέξανδρος Χρυσόπουλος.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0