ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ της Οικονομικής Επιτροπής

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 14/11/22
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  34ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  16–11-2022,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης  :

01. «Εισήγηση Προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω, οικονομικού έτους 2022- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος».

 

02. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης

του ανοικτού κάτω των ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κω».

03.

03. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:

«Πλακόστρωση Οδού από “Πηγή” έως Πλατεία Αγίου Νικολάου στο Πυλί»              (Α.Μ. 23/2018), σύμφωνα με τα άρθρα 170 & 172 του Ν. 4412/2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Έγκριση μετακίνησης της Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού & Διεθνών Σχέσεων     κας Σεβαστής Βλάχου για να παρευρεθεί ως εκπρόσωπος του Δήμου Κω στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia στην Θεσσαλονίκη από   17/11 έως 20/11/2022.

 

  1. Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση έφεσης

444/2022 (446/ΜΤ 93/2021) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.

 

  1.  Λήψη απόφασης για τον ορισμό δικαστικού επιμελητή για την επίδοση έφεσης 445/2022

(600/ΜΤ 112/2021) απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κω.

 

  1. Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή αποζημίωσης Δημότη λόγω πρόκλησης     υλικών ζημιών σε όχημα του, από πτώση δέντρου.

 

  1. Έγκριση Αναθεώρησης κόστους προσφοράς για το έργο:

Διακοπή και επανασύνδεση παροχών λόγω αντικαταστάσεων πίλλαρ σε διάφορα σημεία

της πόλεως Κω – Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής  (ΧΕΠ).

 

  1. Λήψη απόφασης για καταβολή εξόδων κηδείας.

 

                                                                                             O Πρόεδρος της

                                                                     Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

              Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                                           Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0