ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 07/11/23
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  29ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  07–11-2023,  

ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 26156/18-10-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη  «Συντήρηση Φωτοτυπικών & Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Κω»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 26161/18-10-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

               «Προμήθεια Οχήματος  Πυροπροστασίας της  Πολιτικής  Προστασίας Δήμου ΚΩ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 26174/18-10-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών – Οικονομικών Προσφορών & Κατακύρωσης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Μίσθωση Απορριμματοφόρων Οχημάτων και Ανατρεπόμενων Φορτηγών Οχημάτων με Γερανό και Συγκεκριμένα για την Ομάδα Β».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθμό 27284/01-11-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για την Οργάνωση και Λειτουργία Λαογραφικού Μουσείου στο Κτιριακό Συγκρότημα “ΧΑΝΙ” στην  Πόλη της  ΚΩ».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ’ αριθ. 27387/02-11-2023 & 27398/02-11-2023 Πρακτικών Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Τεχνικών & Οικονομικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Απεντόμωση – Μυοκτονία σε κτήρια του Δήμου Κω».

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα (τύπου ταρτάν) στο Νέο Στάδιο Ανταγόρα».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Άνω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την

«Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών προσώπων του Δήμου Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.                 

                & Κ.Ε.Κ.Π.Υ.Α.Σ.»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, Τεχνικών Προδιαγραφών και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Ανοικτού Κάτω των Ορίων Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Νέων Προγραμμάτων Δήμου Κω».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόσιου στη Σύρο  και στην Αθήνα από 29 Οκτωβρίου έως 01 Νοεμβρίου 2023.  Στη Σύρο παρευρέθηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. την 30η Οκτωβρίου  ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30.   Επίσης στην Αθήνα  επισκέφθηκε τα Υπουργεία,  Ναυτιλίας όπου συζήτησε για τις εγκαταστάσεις της SEGEN και Δικαιοσύνης για ζητήματα που αφορούν στην προγραμματική σύμβαση του Δήμου μας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την άσκηση προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2131.2-02/1711/2023, αποφάσεως της Λιμενικής Αρχής Κω.

 

 1. Λήψη απόφασης για την επιστροφή παραβόλου που καταβλήθηκε για πολιτικό γάμο ο οποίος δεν πραγματοποιήθηκε.

 

 1. Λήψη απόφασης για την Επαύξηση ισχύος της παροχής στο γήπεδο ποδοσφαίρου Καρδάμαινας – Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.).

 

 

 

 

 O Πρόεδρος της

 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

          

                                                             

Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0