ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 27/07/22
Συλλογικό Όργανο: Οικονομική Επιτροπή

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο
Δημαρχείο, 29–07-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., με τα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης :
1. «Έγκριση (3ης) Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ.
Δήμου Κω οικ. έτους 2022».
2. «Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Κω».
3. Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών
καθαριότητας σχολικών μονάδων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους
2022 – 2023 .
4. Έγκριση του υπ΄ αριθμό 13807/14-06-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Σπόρων
Φυτών Δενδρυλλίων & έτοιμου χλοοτάπητα» (Αρ. Μελ.: 5/2021).
5. Έγκριση της υπ΄αριθμό 3915/17-02-2022 έκθεσης εκτίμησης ακινήτου για την
«Μίσθωση κτιριακών εγκαταστάσεων στην πόλη της Κω για την εγκατάσταση της
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Καθαριότητας του Δήμου».
6. Έγκριση της υπ΄αριθμό 7810/01-04-2022 έκθεσης εκτίμησης ακινήτου για την
«Αγορά ακινήτου για την στέγαση του 3ου Γυμνασίου Κω».
7. Έγκριση του υπ΄αριθμό 16359/11-07-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών
κατακύρωσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ολοκληρωμένο Σύστημα
Αντιμετώπισης Χειρονόμων Υδροβιοτόπων».
8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης
του ανοικτού κάτω των ορίων ηλ/κου διαγωνισμού για την «Συντήρηση
κλιματιστικών & ψυκτικών μηχανημάτων (κτίρια ευθύνης Δήμου Κω)» – Α.Π. 02/2022.
9. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων κ.κ. Βλάχου Σέβης και
Καμπουράκη Σταμάτη στην Αθήνα στις 18 & 19/07/2022 για να παρευρεθούν στην
εκδήλωση για τη συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων στο «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων
Ασκληπιείων: Οι δρόμοι της ίασης».
10. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για χρήση αιγιαλού και παραλίας στη Δημοτική Ενότητα
Κω.
11. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για χρήση αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα Πυλίου.
12. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για χρήση αιγιαλού και παραλίας στη Κοινότητα
Καρδάμαινας.
13. Λήψη απόφασης για την μεταστέγαση της υπηρεσίας καθαριότητας κατόπιν αποδοχής του
αιτήματος Δήμου Κω από την ΚΩ.Α.Ν. Α.Ε.
14. Λήψη απόφασης αποδοχής της πρότασης χρηματοδότησης του προγράμματος: New Energy
Solutions Optimized for Islands ( NESOI).
15. Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση σχετικά με την άσκηση ανακοπής ή μη κατά της υπ’ αριθμ.
22/2022 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Κω.
16. Λήψη απόφασης για νομική στήριξη από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας.
17. Λήψη απόφασης σχετικά με την προσφυγή δημότη κατά του Δήμου Κω
(υπ’ αρ. αποφ.: Α 2017 /2022 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου Τμήμα 1ο Μονομελές)
18. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης: «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικών
Εγκατάστασης για την Δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω ΟΜΑΔΑ
2: Προμήθεια και Εγκατάσταση Εφαρμογών «Έξυπνης Πόλης».
19.«Αποδοχή δωρεάς 20 Φωτιστικών σωμάτων για το έργο:« Προμήθεια εξοπλισμού και
υλικών εγκατάστασης για την δημιουργία ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»-
ΟΜΑΔΑ 1 « Προμήθεια και εγκατάσταση ειδών συστήματος οδοφωτισμού».
20. Αποδοχή δωρεάς μελέτης οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος «Τσουκαλαριάς».
21. Ορισμός Πληρεξούσιου Συμβολαιογράφου.
22. «Αποδοχή επιχορηγήσεων» Σχετ: ΠΝΠ 161/22-8-2020.
23. Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
24. Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού λόγω διπλής επιχ/σης από Υπουργείο Εσωτερικών
για το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
25. Έγκριση για την παραλλαγή δικτύου ΔΕΔΔΗΕ, λόγω διάνοιξης δρόμου στην περιοχή
Αμπάβρης (στο πέρας της περιμετρικής οδού) στην πόλη της Κω-ορισμός υπόλογου
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
26. Λήψη απόφασης για σύνδεση στο δίκτυο διανομής με νέα τριφασική παροχή του ΔΕΔΔΗΕ
για το έργο «Ανάπλαση τμήματος οδών στην Δ.Κ. Καρδάμαινας-πλατεία Ταξί» ( Αρ. παροχής
5-53042389-01 ) – ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ).
27. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση 10 φωτιστικών επί στύλων ΔΕΗ (περιοχή Σελβέρι
– Ασφενδιού Κω) – ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ).
O Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω
Αντιδήμαρχος Δήμου Κω
Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0