ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 06/06/23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  19ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

Σας προσκαλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο,  09–06-2023,  

ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1oυ Πρακτικού του έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Δήμου Κω  (Α/Μ:  10/2022)».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1oυ Πρακτικού του έργου: «Στατική Ενίσχυση και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων 3ου Δημοτικού Σχολείου Κω»  (Α.Μ.  16/2022).

 

 1. Λήψη απόφασης για τη Ματαίωση της Δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Στίβου και Ηλεκτροφωτισμού στο Νέο Στάδιο ΑΝΤΑΓΟΡΑ»  (Α/Μ:  28/20) με α/α συστήματος 180895.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 13103/25-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης – βαθμολόγησης δικαιολογητικών Τεχνικών προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Υλικών Εγκατάστασης για την δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο της Κω» – ΟΜΑΔΑ 3 – Προμήθεια ηλεκτρικού οχήματος (MiniBus) περιλαμβανομένου και του απαιτούμενου σταθμού φόρτισης»

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ’ αριθ. 13746/31-05-2023 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση «Προμήθεια χαλύβδινου οπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κω».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των υπ’ αριθ. 13767/31-05-2023 & 13805/31-05-2023 πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών Τεχνικών & Οικονομικών προσφορών του Ανοικτού διαγωνισμού για την Προμήθεια Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Κω και των Νομικών του Προσώπων.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 12668/22-05-2023 Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών τεχνικών προσφορών για τη «Συντήρηση Κλιματικών και Ψυκτικών Μηχανημάτων».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του ανοικτού κάτω των ορίων ηλ/κού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση Φωτοτυπικών και Εκτυπωτικών Μηχανημάτων Δήμου Κω».  

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του υπ΄ αριθμό 13433/29-05-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Οικονομικών Προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την:  «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τις Ανάγκες του Δήμου Κω».

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης με τίτλο: «Προμήθεια Παιχνιδιών για τα Νηπιαγωγεία Κω.
 2. Λήψη απόφασης για την Αποδοχή ένταξης Πράξης με τίτλο «Τεχνική υποστήριξη για την κατάρτιση Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ).
 3. Λήψη απόφασης για τη μετακίνηση του Δημάρχου Κω κ. Νικηταρά Θεοδόση στην Αθήνα από         07 έως 08 Ιουνίου 2023 για να παραστεί σε συνάντηση με την ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες της ΚΤΥΠ για θέματα αρμοδιότητάς τους.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραίτηση από ασκηθείσα αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
 2. Λήψη απόφασης για τον Ορισμό Πληρεξούσιου Συμβολαιογράφου
 3. Λήψη απόφασης για την «Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων 2023 Ν. 5007/2022».
 4. Λήψη απόφασης για τη «Διαγραφή τελών παραλίας μετά το υπ’ αριθ. 13471/17-06-2020 έγγραφο του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, με αριθμό απόφασης Α 684/2020».
 5. Λήψη απόφασης για τη «Διαγραφή ποσού από λάθος υπολογισμό».
 6. Λήψη απόφασης για την «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού».

 

 1. Λήψη απόφασης για την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ κόστους προσφοράς ΔΕΔΔΗΕ για το έργο:

Διακοπή και επανασύνδεση παροχών λόγω αντικαταστάσης πίλλαρ σε διάφορα σημεία της πόλεως Κω – Ορισμός Υπολόγου  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π).

 

 1. Λήψη απόφασης για την Παραλλαγή δικτύου στο Πυλί, λόγω διέλευσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού –

Ορισμός Υπολόγου  Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  (Χ.Ε.Π).

 

 

 

 

                                                                                                              O Πρόεδρος της

       Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κω

                     

                                                             

                                                                                                  Αντιδήμαρχος Δήμου Κω

                                                                                                 Αλέξανδρος Χρυσόπουλος

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0