Πρόσκληση 19ης Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 12/12/22
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν) και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022, Τεύχος Πρώτο) με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων) Δήμου Κω έτους 2023 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  2. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Ζαχαρός Κωνσταντίνος).
  3. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου («ΑΙΓΛΗ») επί της πλατείας Ελευθερίας (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
  4. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου επί της οδού Πεισάνδρου (πλατεία ΚΤΕΛ) (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλλούδης Ιωάννης).
  5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα. Βλάχου Σεβαστή).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0