Επίδοση – διαβίβαση 4ης πρόσκλησης του δημοτικού συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση (29-1-2024)

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τετάρτη, 24/01/24
Συλλογικό Όργανο: Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω στην αίθουσα συνεδριάσεών του στις 29 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο),  όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

  1. Εκλογή με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των εκπροσώπων Δήμου Κω στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ.).
  2. Εκλογή αντιπροσώπων στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) για την πενταετία 1-1-2024 έως 31-12-2028.
  3. Ορισμός ενός τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου Δήμου Κω στις Γενικές Συνελεύσεις του Ειδικού Περιφερειακού Διαβαθμιδικού Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: «ΦΟΔΣΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» (Εισηγήτρια: Πρόεδρος του Δ.Σ., κα Τελλή – Τσιμισίρη Διονυσία).
  4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Εκτίμησης για την Εκποίηση, Αγορά, Εκμίσθωση και Μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2024 (Εισηγητής: Δήμαρχος Κω, κ. Νικηταράς Θεοδόσιος).
  5. Εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς κατά το έτος 2024. (Εισηγήτρια: Δημοτική σύμβουλος, κα Βλάχου Σεβαστή).

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0