Επίδοση – διαβίβαση 21ης πρόσκλησης για ειδική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) μετά την 21.12.2022 ματαιωθείσα συνεδρίαση του ΔΣ

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Τρίτη, 27/12/22

Μετά την 21η/12/2022 ματαιωθείσα συνεδρίαση, σας επιδίδεται – διαβιβάζεται η 21η πρόσκληση για ειδική μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 27 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:0 μ.,  με δύο (2) θέματα στην ημερήσια διάταξη όπως αναλυτικά αναγράφονται σε αυτήν.

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0