Ανάρτηση της 6ης πρόσκλησης για κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του Μανόλη Χατζηγιακούμη

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Παρασκευή, 01/03/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω δια περιφοράς την 1η Μαρτίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 

  • Έκδοση ψηφίσματος του δημοτικού συμβουλίου Κω, με αφορμή τον θάνατο του συμπατριώτη μας ακαδημαϊκού, κλασικού φιλόλογου, νεοελληνιστή και ερευνητή της μουσικής παράδοσης Εμμανουήλ Χατζηγιακουμή.

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0