8η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κω την Πέμπτη 4 Απριλίου

Προσκλήσεις Συλ. Οργάνων
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 01/04/24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κω (δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεών του και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) στις 4 Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010, Τεύχος Πρώτο), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 «Αναμόρφωση του συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσεων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λειτουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 163/6-10-2023, Τεύχος Πρώτο), με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Κω οικονομικού έτους 2024 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Γεωργία Κασσιώτη).
 2. Λήψη απόφασης για την διεκδίκηση των εσόδων του Τέλους Ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του N. 5073/2023 (ΦΕΚ 204/11-12-2023, Τεύχος Πρώτο) που αντικατέστησε το άρθρο 53 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/27-5-2016, Τεύχος Πρώτο) περί του φόρου διανομής, από το Δήμο Κω και τα συλλογικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΔ και ΚΕΔΕ) για λογαριασμό των Δήμων (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 3. Έγκριση της με αριθμό 4/2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ που αφορά τη συγκρότηση επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων καταναλωτών (Εισηγητής: Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΚ, κ. Κωνσταντίνος Ζαχαρός).
 4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Κω στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων» -έγκριση καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
 5. Ενημέρωση σχετικά με το ερώτημα της επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κας Κυριακής Μακρή που αφορά το πλοίο «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΕΡΜΗΣ» (Εισηγητής: δημοτικός σύμβουλος και πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝΕΜ Α.Ε., κ. Αριστείδης Μαραγκός).
 6. Λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων που θα χρησιμοποιηθούν ως χώρος στάθμευσης οχημάτων στη Ζια (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
 7. Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση των με αριθμό 270/1996 και 267/2011 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν ανταλλαγή οικοπέδου (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
  κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
 8. Λήψη απόφασης για την παράταση μίσθωσης ακινήτου στο Ο.Τ. 135 σχεδίου πόλεως Κω (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κωνσταντίνος Χόνδρος).
 9. Λήψη απόφασης για τη σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος,
  κα Σταματία Κανταρζή).

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0