ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 20/06/22

Ο Δήμος Κω ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων άρδευσης.

Υποβολή αιτήσεων από 21/6/2022 έως 24/6/2022.

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0