1/2046/2022 για «Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων-κτιρίων λιμένων ΔΛΤ ΚΩ 2023-2024», προϋπολογισμού 278.394,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Προκηρύξεις
Ημ. Δημοσίευσης: Δευτέρα, 05/12/22

ιακήρυξη 1/2046/2022 για

«Υπηρεσίες καθαρισμού χώρων-κτιρίων λιμένων ΔΛΤ ΚΩ 2023-2024», προϋπολογισμού 278.394,11€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΚΗΜΔΗΣ: 50315

Διακήρυξη 1/2022 ΑΔΑΜ: 22PROC011736012

 

kos-logo

Ακτή Κουντουριώτου 7, 85300 Κως, Δωδεκάνησα, Ελλάδα

Υπηρεσίες

Αναζήτηση

Βρείτε μας

Αιτήματα Πολιτών Mobile App

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0