ΒΙ.ΜΕΛ

ΒΙ.ΜΕΛ

Βιοτεχνία τυποποίησης μελιού Α.Ε.

Διεύθυνση: Αντιμάχεια
Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 224 205 1161

Σύνθεση Συμβουλίου:

kos-logo-nomika-prosopa
  • Μέλη Πλειοψηφίας: ΦΡΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΩ © 2022. All Rights Reserved

Preloader Custom Image

0